چرخه زندگی دامنه های بین المللی

 

چرخه زندگی دامنه های بین المللی

شکل بالا چرخه زندگی دامنه های بین المللی را طبق قوانین موسسه ICANN نشان می دهد. توجه داشته باشید که دامنه های ir از این قاعده مستثنی می باشند.
برای مطالعه چرخه زندگی دامنه های ir. اینجا را ببینید.

آزاد (Available):در این دوره دامنه برای ثبت آزاد می باشد و با پرداخت هزینه ثبت دامنه می توان آن را ثبت نمود.


فعال(Active): در این دوره دامنه فعال بوده و صاحب امتیاز آن می تواند در هر زمان آن را تمدید نماید. مدت تمدید به انتهای مدت اعتبار دامنه اضافه خواهد شد همچنین مدت اعتبار دامنه نمی تواند بیش از 10 سال از تاریخ جاری باشد.


منقضی (Expired):در صورتی که در دوره Active دامنه، دامنه تمدید نشود. در این دوره دامنه غیر فعال خواهد شد. البته در طول این دوره صاحب امتیاز دامنه می تواند با پرداخت هزینه تمدید، دامنه را مجددا تمدید نموده و به حالت Active بازگرداند.


دوره بازخرید (Redemption Grace Period): پس از گذشت 45 روز از تاریخ انقضای دامنه این دوره 30 روزه شروع می شود در این دوره مانند دوره Expired دامنه غیر فعال می باشد. در این دوره تمدید دامنه تنها توسط صاحب امتیاز دامنه و با پرداخت مبلغی یه عنوان جریمه مازاد بر هزینه تمدید دامنه امکان پذیر است.


دوره حذف(Pending Deletion):در این دوره 5 روزه حتی مالک دامنه نیز نمی تواند دامنه را تمدید کند و پس از اتمام این دوره دامنه برای ثبت مجدد توسط همگان آزاد خواهد شد و به حالت Available درخواهد آمد.

جدیدترین مطالب وبلاگ

JoomShaper