اوبونتوسیستم عامل لینوکسمقالات وب

چگونه به کمک Varnish، سرعت دروپال در اوبونتو را افزایش دهیم؟

در این مقاله به شما نشان خواهیم داد که چگونه می توانید در سرور مجازی اوبونتو، سرعت دروپال را به کمک Varnish افزایش دهید. در این راهنما فرض می کنیم که آپاچی شما به خوبی نصب و پیکربندی شده است. همراه وب ایده باشید.

اجازه دهید کار خود را با فرآیند نصب آغاز کنیم. مطمئن شوید که پکیج های سیستم عامل اوبونتو به روز است. برای اینکار از دستور زیر استفاده کنید:

apt-get update

apt-get upgrade

پکیج های PHP مورد نیاز را نصب کنید:

apt-get install php7.0 php7.0-mbstring php7.0-curl php7.0-gd php7.0-xml php7.0-mysql

از آنجایی که آدرس های تمیز به طور پیش فرض فعال شده اند، باید mod_rewrite نصب و فعال شود. پس آن را به کمک دستور زیر فعال می کنیم:

a2enmod rewrite

برای اینکه تغییرات اعمال شده ذخیره شوند، آپاچی را ریستارت کنید:

service apache2 restart

نصب Vranish:

apt-get install apt-transport-https

apt-get install varnish

نصب دروپال:

آخرین نسخه از سیستم مدیریت محتوای دروپال را دانلود کرده و در دایرکتوری/opt/ نصب کنید:

cd /opt/

wget https://ftp.drupal.org/files/projects/drupal-8.3.2.tar.gz

tar -xvzf drupal-8.3.2.tar.gz

mv /opt/drupal-8.3.2/ /var/www/html/drupal

 باید همه فایل ها توسط وب سرور قابل خواندن باشد. پس اختیارات مناسبی به آن بدهید:

chown www-data:www-data -R /var/www/html/drupal

کاربر و پایگاه داده MySQL جدید ایجاد کنید:

mysql -u root -p

mysql> SET GLOBAL sql_mode=”;

mysql> CREATE DATABASE drupaldb;

mysql> CREATE USER ‘drupaluser’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘y0uR-pa5sW0rd’;

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON drupaldb.* TO ‘drupaluser’@’localhost’;

mysql> FLUSH PRIVILEGES;

mysql> quit

فراموش نکنید که باید y0uR-pa5sW0rd را با یک پسورد قوی جایگزین کنید. فایل پیکربندی /etc/apache2/ports.conf را ویرایش کنید و پورت آپاچی را تغییر دهید:

Listen 80

به:

Listen 8080

هاست مجازی جدیدی در آپاچی ایجاد نمایید. مطمئن شوید که پیکربندی هاست مجازی جدید  در برگیرنده AllowOverride All است. به عنوان مثال، فایل پیکربندی آپاچی را با نام your-domain.conf در سرور مجازی ایجاد کنید:

touch /etc/apache2/sites-available/your-domain.conf

ln -s /etc/apache2/sites-available/your-domain.conf /etc/apache2/sites-enabled/your-domain.conf

vi /etc/apache2/sites-available/your-domain.conf

سپس خطوط زیر را به آن اضافه کنید:

<VirtualHost *:8080>

ServerAdmin admin@your-domain.com

DocumentRoot /var/www/html/drupal/

ServerName your-domain.com

ServerAlias www.your-domain.com

<Directory /var/www/html/drupal/>

Options FollowSymLinks

AllowOverride All

Order allow,deny

allow from all

</Directory>

ErrorLog /var/log/apache2/your-domain.com-error_log

CustomLog /var/log/apache2/your-domain.com-access_log common

</VirtualHost>

فایل ۰۰۰-default.conf را حذف کنید:

rm /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Varnish را متوقف کنید:

service varnish stop

فایل ‘/etc/default/varnish’ را ویرایش کنید:

vi /etc/default/varnish

پورت را تغییر دهید:

DAEMON_OPTS=”-a :6081 \

به:

DAEMON_OPTS=”-a :80 \

اسکریپت system را ویرایش کنید:

vi /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/varnish.service

پورت ۶۰۸۱ را تغییر دهید:

ExecStart=/usr/sbin/varnishd -j unix,user=vcache -F -a :6081 -T localhost:6082 -f /etc/varnish/default.vcl -S /etc/varnish/secret -s malloc,256m

به:

ExecStart=/usr/sbin/varnishd -j unix,user=vcache -F -a :80 -T localhost:6082 -f /etc/varnish/default.vcl -S /etc/varnish/secret -s malloc,256m

اسکریپت را به کمک دستور زیر دوباره بارگذاری کنید:

systemctl daemon-reload

فایل ‘/etc/varnish/default.vcl’ را ویرایش کنید و خطوط زیر را اضافه/ اصلاح کنید:

vi /etc/varnish/default.vcl

backend default {

.host = “127.0.0.1”;

.port = “8080”;

}

به کمک دستور زیر، Varnish را به گونه ای تنظیم کنید که به طور خودکار در بوت سرور آغاز به کار کند:

systemctl enable varnish

برای اعمال تغییرات، وب سرور را ریستارت کنید:

service apache2 restart

سرویس Varnish را آغاز کنید:

service varnish start

نام دامنه خود را در مرورگر دلخواه بزنید و دستورات موجود در صفحه نمایش را دنبال کنید. سپس در محیط مدیریتی دروپال لاگین کنید و آن را پیکربندی نمایید.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن