دسته‌بندی نشده

ورود به SSH بدون رمز (SSH Key)

هدف از ایجاد SSH Key و فراهم آوردن امکان ورود به SSH Server ها بدون رمز:

در این باب میتوان گفت برای صرفه جویی در وقت و انرژی این امکان را به شما توصیه میکنیم ، از طرفی در قرن ۲۱ که سرعت رشد علم و فناوری هر دو سه سال یکبار دوبار می شود، یعنی این قرن هیچ حاشیه ای نطلبیده و باید به سمت اتوماسیون کارها پیش برویم ،  من باب مثال شما نیاز دارید هر شب ساعت ۱۲ از دیتابیس سرورتون بکاپ بگیرید و از اطریق rsync یا scp فایل ها به سرور دیگه ای انتقال داده شود

سرور اول A و با آی پی ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۰۰ و سرور دوم B و با آی پی ۱۹۲.۱۶۸.۰.۲۰۰

نخست یک ssh-key بسازید ، داخل سرور اول:

A@192.168.0.100:~> ssh-keygen -t rsa

Generating public/private rsa key pair.

Enter file in which to save the key (/home/a/.ssh/id_rsa): 

Created directory ‘/home/a/.ssh’.

Enter passphrase (empty for no passphrase): 

Enter same passphrase again: 

Your identification has been saved in /home/a/.ssh/id_rsa.

Your public key has been saved in /home/a/.ssh/id_rsa.pub.

The key fingerprint is:

۳e:4f:05:79:3a:9f:96:7c:3b:ad:e9:58:37:bc:37:e4 a@A

بعد از این مراحل سوالات زیادی از شما پرسیده خواهد شد که همه را Enter کنید.

حالا از سرور A به سرور B با این دستور زیر وارد شوید:

A@192.168.0.100:~> ssh B@192.168.0.200 mkdir -p .ssh

B@192.168.0.200’s password:

a@192.168.0.100:~> cat .ssh/id_rsa.pub | ssh B@192.168.0.200 ‘cat >> .ssh/authorized_keys’

اکنون می توانید بدون رمز به سرور B وارد شوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن