خانه / اخبار

اخبار

سرور اختصاصی ایران بهترین جایگزین سرورهای خارج از کشور در شرایط نابسامان ارزی

DedicatedServerIran

در شرایط سخت و بی ثباتی ارزی، وب ایده راهکار جایگزین برای همکاران و مشتریان گرانقدر در نظر گرفته است، سرور های اختصاصی ایران با قیمت و شرایط عالی CPU: 2 * Intel Xeon E5620, 8core, 16 thread Disk: 1*SSD 120GB RAM: 16 GB DDR3 Bandwidth: 1Gbps Uplink: 10Gbps Traffic: Unlimited IP:1 ماهانه:۴۱۹۰۰۰ تومان با پرداخت هزینه ۴ ماه یکجا، ... ادامه مطلب »